Tuesday, 29/09/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS TRUNG HƯNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỰ HỌC TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG DỊCH SARS-COV-2

   UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRUNG HƯNG

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:         /KH-THCS TH

         

Trung Hưng, ngày 16  tháng  03  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cho học sinh tự học trong thời gian nghỉ phòng dịch

bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19

 

Thực hiện công văn số: 779/SGDĐT- CTTT ngày 13/03/2020  về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để  phòng, chống  dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện công văn số: 742/SGDĐT- GDPT ngày 11/03/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội  về việc tổ chức học trên truyền hình và hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study.

Thực hiện công văn số: 769/SGDĐT- GDPT ngày 13/03/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội  về việc chỉ đạo, quản lí việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian  nghỉ phòng dịch Covid-19.

Thực hiện công văn số 119/GD&ĐT ngày 16/03/2020 của PGD&ĐT thị xã Sơn Tây.

         Trường THCS Trung Hưng xây dựng Kế hoạch tổ chức cho học sinh tự học trong thời gian nghỉ phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Duy trì việc học của học sinh hiệu quả, có định hướng và có kiểm soát.

- Giúp học sinh không xao nhãng học tập cũng như không ảnh hưởng đến việc chuẩn bị kiến thức cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đối với học sinh khối 9.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch triển khai việc tổ chức cho học sinh tự học trong thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid-19;

2. Thống nhất và xây dựng hệ thống bài tập ở các bộ môn cho học sinh 04 khối;

3. Triển khai hệ thống bài tập đã xây dựng tới 100% GVCN lớp và học sinh nhà trường;

 4. Triển khai ôn tập trực tuyến trên hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến  của Sở GD ĐT Hà Nội http://study.hanoi.vn với hai khối 8, 9.

5. Triển khai cho học sinh khối 6, 7, 8, 9 học các môn văn hoá trên Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.

             III. TỔ CHỨC  THỰC HIỆN 

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 14/03/2020 đến hết thời gian nghỉ vì dịch bệnh theo công văn chỉ đạo của Sở GD ĐT Hà Nội;

2. Cách thức triển khai:

Bước 1:  TTCM chỉ đạo các nhóm chuyên môn, phân công GVBM thống nhất nội dung kiến thức cần ôn tập, phân công GVBM biên soạn nội dung cụ thể.

              Phạm vi kiến thức đã học đến hết tuần 24 và những kiến thức mới theo nội dung học trên Đài phát thanh truyền Hình hà Nội.

- Khối 6,7: Học sinh ôn tập các môn Văn, Toán, Anh, Lý theo nội dung các bài tập GVBM biên soạn gửi lên nhóm lớp (sau khi tổ nhóm chuyên môn và BGH duyệt)

- Khối 8:

     +  Học sinh ôn tập các môn Văn, Toán, Anh  theo nội dung các bài tập GVBM biên soạn gửi lên nhóm lớp (sau khi tổ nhóm chuyên môn và BGH duyệt)

     + Tham gia ôn luyện trực tuyến tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn với 07 môn (Sử, Địa, GDCD, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh);

- Khối 9:

         + Học sinh ôn tập các môn Văn, Toán, Anh theo nội dung các bài tập GVBM biên soạn gửi lên nhóm lớp (sau khi tổ nhóm chuyên môn và BGH duyệt)    

         + Tham gia ôn luyện trực tuyến tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn với 07 môn (Sử, Địa, GDCD, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh);

Bước 2:  Duyệt nội dung bài tập, phiếu ôn luyện

- TTCM, NTCM chịu trách nhiệm về nội dung ôn tập theo chương, bài hoặc theo nội dung kiến thức hết tuần 24 và học trên truyền hình gửi về Mail của nhà trường để duyệt, đóng dấu.

- BGH duyệt phiếu bài tập của HS khối 6,7 các môn: Văn, Toán, Anh, Lý: khối 8 các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá; khối 9 các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, Công Dân.

Bước 3:  Triển khai bài tập tới học sinh:

- TTCM chỉ đạo triển khai nội dung ôn tập tới GVBM.

- GVCN triển khai nội dung ôn tập tới HS và PHHS.

Bước 4:  Giáo viên bộ môn  nghiên cứu Sách giáo khoa, cùng theo dõi bài dạy trên Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, ghi lại nội dung vào sổ dự giờ để kiểm tra và theo dõi nội dung các bài tập ôn luyện trực tuyến tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn, đôn đốc kiểm tra, giải đáp thắc mắc cho học sinh để việc ôn tập đạt hiệu quả; tổng hợp thông tin phản hồi (nếu có) về Ban giám hiệu.

Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm cập nhật việc học tập của học sinh lớp mình, thông báo với nhà trường để khuyến khích, động viên kịp thời những học sinh tích cực, chủ động học tập và làm bài tập, đồng thời thông tin với cha mẹ học sinh về tình hình học và làm bài tập của học sinh để 100% học sinh tham gia học tập đầy đủ, có hiệu quả.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức cho học sinh tự học trong thời gian học sinh nghỉ vì dịch bệnh Covid-19. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đ/c báo cáo với BGH để được chỉ đạo kịp thời.

 

 

Nơi nhận:

- Đ/c Hiệu trưởng (để  b/c);

- Các đ/c PHT, TTCM để p/h chỉ đạo;

- Các đ/c GVCN, GVBM để t/h

-Lưu VT;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thuý

 

 

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN LÀM PHIẾU BÀI TẬP

( Đính kèm Kế hoạch số........ngày 16/03/2020 của trường THCS Trung Hưng)

 

STT

MÔN

Giáo viên

1

Toán 6

Ng. Thị Thu Cúc

2

Toán 7

Nguyễn Đức Hà

3

Toán 8

Nguyễn Thị Ngọc Lan

4

Toán 9

Bùi Thị Thu Hiền

5

Văn 6,9

Ma Thị Vi

6

Văn 7

Ng. Thị Phương Thảo

7

Văn 8

Khuất Thị Mỹ Dung

8

Anh 6,7

Phùng Thị Minh Huệ

9

Anh 8,9

Khuất Phương Hoan

10

Lý 6,7,8,9

Bùi Thị Kim Liên

11

Hoá 8,9

Nguyễn Thị Thúy Hằng

12

Sinh 9

Lê Thị Thu Trang

13

Sử 9

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

14

GDCD 9

Phùng Thị Huyền

15

Địa 9

Trương Thị Thu Hằng

 

LỊCH THỰC HIỆN

( Đính kèm Kế hoạch số........ngày 14/03/2020 của trường THCS Trung Hưng)

Thời gian

Nội dung triển khai

Bộ phận thực hiện

BGH phụ trách

Ghi chú

18/03/2020

Triển Khai kế hoạch tới TTCM và GVCN

BGH

Đ/c Thuý

 

18/03/2020

Chỉ đạo nhóm CM thống nhất nội dung kiến thức cần ôn tập tới các khôi 6, 7, 8, 9

TTCM

- Đ/c Thuý

- Đ/c Liên

 

19/03/2020

Duyệt ND bài tập, phiếu ôn luyện

TTCM

- Đ/c Thuý

- Đ/c Liên

 

20/03/2020

-Triển khai bài tập tới GVBM, GVCN

- Hỗ trợ ôn tập trực tuyến

GVBM, GVCN

- Đ/c Thuý

- Đ/c Liên

 

Các ngày nghỉ phòng chống dịch

- Đôn đốc kiểm tra, giải đáp thắc mắc

- Thu và nhận xét bài làm qua gmail hoặc các ứng dụng CNTT khác

GVBM, GVCN

- Đ/c Thuý

- Đ/c Liên

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG

CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH”

PHÁT TRÊN KÊNH 1 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 16/3/2020 đến 21/3/2020)

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Lớp 9

9h15

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

Lớp 12

14h30

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

TOÁN

VẬT LÝ

SINH HỌC

15h15

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

TOÁN

VẬT LÝ

SINH HỌC

16h00

ĐỊA LÝ

GDCD

NGỮ VĂN

LỊCH SỬ

TIẾNG ANH

TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG

CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH”

PHÁT TRÊN KÊNH 2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 19/3/2020 đến 21/3/2020)

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

 
 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

Lớp 6

8h30

 

 

 

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

 

Lớp 7

9h15

 

 

 

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

 

Lớp 8

10h00

 

 

 

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

 

 

13h30

 

 

 

TOÁN

VẬT LÝ

SINH HỌC

 

Lớp 10

14h15

 

 

 

TOÁN

VẬT LÝ

SINH HỌC

 

 

15h00

 

 

 

ĐỊA LÝ

TIẾNG ANH

 

 

 

15h45

 

 

 

TOÁN

VẬT LÝ

SINH HỌC

 

Lớp 11

16h30

 

 

 

TOÁN

VẬT LÝ

SINH HỌC

 

 

17h10

 

 

 

ĐỊA LÝ

TIẾNG ANH

 

 

Lớp 4

19h45

 

 

 

TIẾNG ANH

TOÁN

TIẾNG VIỆT

 

Lớp 5

20h30

 

 

 

TIẾNG ANH

TOÁN

TIẾNG VIỆT

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG

CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH”

PHÁT TRÊN KÊNH 1 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 23/3/2020 đến 28/3/2020)

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Lớp 9

9h15

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

Lớp 12

14h30

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

TOÁN

VẬT LÝ

SINH HỌC

15h15

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

TOÁN

VẬT LÝ

SINH HỌC

16h00

ĐỊA LÝ

GDCD

NGỮ VĂN

LỊCH SỬ

TIẾNG ANH

TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG

CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH”

PHÁT TRÊN KÊNH 2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 23/3/2020 đến 28/3/2020)

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

 
 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

Lớp 6

8h30

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

 

Lớp 7

9h15

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

 

Lớp 8

10h00

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

 

 

13h30

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

TOÁN

VẬT LÝ

SINH HỌC

 

Lớp 10

14h15

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

TOÁN

VẬT LÝ

SINH HỌC

 

 

15h00

TOÁN

LỊCH SỬ

NGỮ VĂN

ĐỊA LÝ

TIẾNG ANH

 

 

 

15h45

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

TOÁN

VẬT LÝ

SINH HỌC

 

Lớp 11

16h30

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

TOÁN

VẬT LÝ

SINH HỌC

 

 

17h10

TOÁN

LỊCH SỬ

NGỮ VĂN

ĐỊA LÝ

TIẾNG ANH

 

 

Lớp 4

19h45

TIẾNG ANH

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

TOÁN

TIẾNG VIỆT

 

Lớp 5

20h30

TIẾNG ANH

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

TOÁN

TIẾNG VIỆT

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 73
Tháng 09 : 1.761
Tháng trước : 1.522
Năm 2020 : 16.184
Năm trước : 6.630
Tổng số : 22.814